PSZOK


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie przed Składowiskiem Odpadów.

 

Godziny otwarcia:

- od poniedziałku do piątku od 12:00 do 18:00

- w sobotę od 7:00 do 15:00

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

  • Odpady chemikaliów powstających w gospodarstwach domowych
  • Odpady zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych
  • Opony powstające w gospodarstwach domowych
  • Gruz budowlany i rozbiórkowy, który powstał w wyniku prowadzenia drobnych robót prowadzonych we własnym zakresie niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w przypadku ilości mniejszej niż 3,5 m3.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. W Wieluniu informuje, że PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zbierane selektywnie w/w z gospodarstw domowych, zabrania się przywożenia odpadów wytworzonych w  wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zabrania się przywożenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Teren PSZOK jest dozorowany i monitorowany.

Informacja wytworzona przez:
Karol Tomczyk
email: karol.tomczyk@komunalne.wielun.pl
, w dniu:  03‑03‑2019 20:22:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karol Tomczyk
email: karol.tomczyk@komunalne.wielun.pl
, w dniu:  03‑03‑2019 20:22:33
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 07:53:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie