Kontakt


Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, tel. 43 843-31-15, 43 843-31-16 fax. 43 843 42 17

 

Składowisko odpadów komunalnych - Ruda, tel. (43) 842-84-77

Oczyszczalnia ścieków - Wieluń, ul. Błońska 43, (43) 843-43-30

Ujęcie wody - Wieluń, ul. Częstochowska 84, tel. (43) 843-82-11

 

NIP 832-000-35-82 / REGON 730034235 / Nr KRS: 0000133507 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia


BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ Konto nr 97124032911111000029224193


Kapitał zakładowy: 12.647.000 zł

Kasa (ul.Zamenhofa 17)

parter, pokój nr 3 Czynna: poniedziałek 7:00 - 15:00, tel. (43) 843 31 15 wew. 43

 

Prezes Zarządu - mgr inż. Tomasz Kulicki

I piętro, pok. 11 / tel. 43 843-31-15 wew. 50 lub 43 843 42 17 / t.kulicki@komunalne.wielun.pl

 

Sekretariat - Elżbieta Nowak

I piętro, pok. 11 / tel. 43 843 31 15 wew. 30 / goko@komunalne.wielun.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

tel. (43) 843-31-15 w. 48 / iodo@komunalne.wielun.pl

 


Dział Finansowo Księgowy tel. 43 843 31 15

 

Główny Księgowy - mgr Jakub Zadworny 

I piętro, pok. 14 / tel. 43 843-31-15 wew. 35 / j.zadworny@komunalne.wielun.pl

tel. (43) 843-14-49

 

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - mgr Katarzyna Duszyńska

I piętro, pok. nr 19 / tel. 43 843-31-15 wew. 37 / k.duszynska@komunalne.wielun.pl

 

Inspektor ds. windykacji - Agnieszka Czaja

I piętro, pok. nr 20 / tel. 43 843-31-15 wew. 54

 


Sekcja Spraw Pracowniczych tel. 43 843 31 15

 

Inspektor ds. zatrudnienia i wynagrodzeń - mgr Kamila Tomczyk

I piętro, pok. nr 15 / tel. 43 843-31-15 wew. 45 / k.tomczyk@komunalne.wielun.pl

 

Inspektor ds. wynagrodzeń - mgr Malwina Skupińska

I piętro, pok. nr 16 / tel. 43 843-31-15 wew. 48 / malwinas@komunalne.wielun.pl

 


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel. (43) 843-31-15

 

p.o. Kierownika Działu Gospodarki Mieszkaniowej -  inż. Mariusz Latocha

parter, pok. 8,  tel. (43) 843-31-15 wew. 41 / m.latocha@komunalne.wielun.pl

 

Zgłaszanie napraw / Mistrz Bożena Belka

parter, pok. 8,  tel. (43) 843-31-15 wew. 41 / zp@komunalne.wielun.pl

 

Naprawy elektryczne - Mistrz robót elektrycznych / inż. Tomasz Maciejewski
parter, pok. nr 10, tel. (43) 843-31-15 w. 33 / t.maciejewski@komunalne.wielun.pl

 

Administrator - inż. Alicja Nowak

parter pok. 6,  tel. (43) 843-31-15 wew. 34 / a.nowak@komunalne.wielun.pl

 

Sprawy opłat z tytułu użytkowania lokali - Wiesława Chalusiak

parter, pok. nr 4, tel. (43) 843-31-15 wew. 42 /  tel. (43) 843 38 32 w.chalusiak@komunalne.wielun.pl

 

 


Zakład Oczyszczania, Głównego Mechanika i Zaopatrzenia

tel. 43 843 31 15 / 43 843 41 38

 

Kierownik Zakładu Oczyszczania, Głównego Mechanika i Zaopatrzenia - mgr Łukasz Ulfik

budynek wewnątrz placu / tel. (43) 843-31-15 wew. 56 / lulfik@komunalne.wielun.pl

 

Mistrz - Gabriela Karczewska

budynek wewnątrz placu / tel. (43) 843-31-15 wew.53 zom@komunalne.wielun.pl


Inspektor ds. zaopatrzenia - Leszek Tronina 

budynek wewnątrz placu / tel. (43) 843-31-15 wew. 53

 

Inspektor ds. gospodarki odpadami i rozliczeń - mgr inż. Michał Małasiewicz

budynek wewnątrz placu / tel. (43) 843-31-15 / wew. 52 lub 43 843 41 38

 

Składowisko odpadów komunalnych w Rudzie

Mistrz - Waldemar Dąbrowski / tel. (43) 842 84 77

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel. 43 843 31 15

 

Całodobowy dyżur sprawuje ujęcie wody przy ulicy Częstochowskiej tel. (43) 843-82-11

 

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - mgr inż. Robert Pilarczyk

parter, pokój nr 7, (43) 843-31-15 wew. 49 lub (43) 843 37 16 / r.pilarczyk@komunalne.wielun.pl

 

Mistrz ujęć wody - mgr Paweł Misiak

parter, pokój nr 7, (43) 843-31-15 wew. 49 lub (43) 843 37 16 / sal@komunalne.wielun.pl

 

Mistrz - Ryszard Kołaczek 

wew. 33

 

Sekcja ds. rozliczeń - mgr Barbara Stachulec, mgr Patrycja Kluba

parter, pokój nr 9, (43) 843-31-15 wew. 32 / wod-kan@komunalne.wielun.pl

 

Oczyszczalnia Ścieków / Specjalista ds. oczyszczalni ścieków - mgr inż. Paweł Kowalczyk

ul. Błońska 43, tel. 43 843 43 30 / oczyszczalnia@komunalne.wielun.pl

 

 

Kierownik ds. marketingu i zamówień publicznych - Karol Tomczyk

I piętro, pok. nr 17, tel. 509 662 584 / karol.tomczyk@komunalne.wielun.pl

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Informacja wytworzona przez:
Karol Tomczyk
email: karol.tomczyk@komunalne.wielun.pl
, w dniu:  09‑08‑2007 09:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑09‑2019 10:17:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive