Przedmiot działalnościPrzedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest:


- gospodarka komunalnymi budynkami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi przeznaczonymi dla użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, usługową i handlową;
- działalność eksploatacyjno-remontowa tych budynków i lokali, w tym bieżąca konserwacja i utrzymanie budynków, lokali i gruntów z nimi związanych w należytym stanie;
- zarządzanie oraz administrowanie nieruchomościami;
- świadczenie działalności usługowej i handlowej dla ludności i jednostek gospodarczych;
- świadczenie usług w zakresie:
- wywozu nieczystości stałych i płynnych zlecanych przez wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne,
- omiatanie ulic i placów zlecanych przez wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne,
- eksploatacja składowiska odpadów w Rudzie,
- eksploatacja sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Informacja wytworzona przez:
Jakub Zadworny
email: j.zadworny@komunalne.wielun.pl
, w dniu:  09‑08‑2007 09:26:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑08‑2007 09:26:34
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2019 20:28:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive