Kontakt


Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

www.komunalne.wielun.pl

ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 31 15

 

Składowisko odpadów komunalnych - Ruda, PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Wieluń 501 746 479

Oczyszczalnia ścieków - Wieluń, ul. Błońska 43, (43) 843-43-30

Ujęcie wody - Wieluń, ul. Częstochowska 84, tel. (43) 843-82-11

 

NIP 832-000-35-82 / REGON 730034235 / Nr KRS: 0000133507 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia


BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ Konto nr 97124032911111000029224193


Kapitał zakładowy: 13 560 000,00 zł

Kasa - Nieczynna

 

Prezes Zarządu - Marcin Gorzelak

I piętro, pok. nr 11 / tel. 43 843 31 15

 

Sekretariat

I piętro, pok. nr 11 / tel. 43 843 31 15 wew. 30 / sekretariat@komunalne.wielun.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

tel. 43 843 31 15 w. 48 / iodo@komunalne.wielun.pl

 


Dział Finansowo Księgowy tel. 43 843 31 15

 

Główny Księgowy - mgr Jakub Zadworny 

I piętro, pok. nr 14 / tel. 43 843 31 15 wew. 35 / j.zadworny@komunalne.wielun.pl

tel. (43) 843-14-49

 

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - mgr Katarzyna Duszyńska

I piętro, pok. nr 19 / tel. 43 843 31 15 wew. 37 / k.duszynska@komunalne.wielun.pl

 

Inspektor ds. windykacji - mgr Agnieszka Czaja

I piętro, pok. nr 20 / tel. 43 843 31 15 wew. 43

 


Sekcja Spraw Pracowniczych tel. 43 843 31 15

 

Specjalista ds. kadr - mgr Kamila Tomczyk

I piętro, pok. nr 15 / tel. 43 843 31 15 wew. 45 / k.tomczyk@komunalne.wielun.pl

 

Referent ds. wynagrodzeń - mgr Mariola Baranowska

I piętro, pok. nr 16 / tel.  43 843 31 15 wew. 45 / m.baranowska@komunalne.wielun.pl


Dział Gospodarki Mieszkaniowej tel. (43) 843-31-15

 

Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej -  mgr Bogna Kanicka - Parnowska

parter, pok. nr 5,  tel. 43 843 31 15 wew. 39 / b.kanicka@komunalne.wielun.pl

 

Zgłaszanie napraw

parter, pok. nr 8,  tel. 43 843 31 15 wew. 41

 

Naprawy elektryczne - Mistrz robót elektrycznych / inż. Tomasz Maciejewski
parter, pok. nr 10, tel. 43 843 31 15 w. 33 / t.maciejewski@komunalne.wielun.pl

 

Administrator - mgr inż. Małgorzata Betka, mgr Nina Łęska

parter pok. nr 6,  tel. 43 843 31 15 wew. 34

 

Sekcja ds. rozliczeń z tytułu użytkowania lokali - Wiesława Chalusiak,

parter, pok. nr 4, tel. 43 843 31 15 wew. 42 /  w.chalusiak@komunalne.wielun.pl

 

 


Dział Oczyszczania Miasta

tel. 43 843 31 15 / 43 843 41 38

 

Kierownik Działu Oczyszczania Miasta - mgr Łukasz Ulfik

budynek wewnątrz placu / tel. 43 843 31 15 wew. 56 / l.ulfik@komunalne.wielun.pl

 

Zastepca Kierownika Działu Oczyszczania Miasta - mgr Daniel Kałuża
d.kaluza@komunalne.wielun.pl

 

Mistrz - Gabriela Karczewska

budynek wewnątrz placu / tel. 43 843 31 15 wew.53 zom@komunalne.wielun.pl


Inspektor ds. zaopatrzenia - Leszek Tronina 

budynek wewnątrz placu / tel. 43 843 31 15 wew. 53

 

Składowisko odpadów komunalnych w Rudzie

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkanców Gminy Wieluń

501 746 479

 

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji tel. 43 843 31 15

 

Całodobowy dyżur sprawuje ujęcie wody przy ulicy Częstochowskiej tel. (43) 843-82-11

 

Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji - mgr inż. Robert Pilarczyk

parter, pokój nr 7, 43 843 31 15 wew. 49 / r.pilarczyk@komunalne.wielun.pl

 

Mistrz ujęć wody - mgr Paweł Misiak

parter, pokój nr 7, 43 843 31 15 wew. 49 / sal@komunalne.wielun.pl

 

Mistrz konserwacji sieci wod-kan / mgr arkadiusz Szecel
parter, pok. nr 10, tel. 43 843 31 15 w. 33 / a.szecel@komunalne.wielun.pl

 

Sekcja ds. rozliczeń z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków

parter, pokój nr 9, 43 843 31 15 wew. 32

mgr Barbara Stachulec b.stachulec@komunalne.wielun.pl

mgr Patrycja Kluba p.kluba@komunalne.wielun.pl

 

Oczyszczalnia Ścieków / Specjalista ds. oczyszczalni ścieków - mgr inż. Paweł Kowalczyk

ul. Błońska 43, tel. 43 843 43 30 / p.kowalczyk@komunalne.wielun.pl

 

 

Kierownik Działu Marketingu i Zamówień Publicznych - Karol Tomczyk

I piętro, pok. nr 17, tel. 509 662 584 / karol.tomczyk@komunalne.wielun.pl

 

 

 

 

 
 
 

 

Informacja wytworzona przez:
Karol Tomczyk
email: karol.tomczyk@komunalne.wielun.pl
, w dniu:  09‑08‑2007 09:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2023 14:15:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive